hospodárstvo

Pozemkový fond uzavrel rok 2019 s prebytkom 13,48 milióna eur

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa minulý rok uzavrel s prebytkom 13,48 milióna eur. Rozpočet fondu na rok 2019 bol stanovený podľa metodiky ESA 2010 s očakávaným prebytkom vo výške 8,49 milióna EUR.

Vyplýva to z výročnej správy SPF, ktorú preskúmala a vzala na vedomie Národná rada Slovenskej republiky (NR). V minulom roku dosiahol fond podľa výročnej správy nedaňový obrat vo výške 32,49 mil. EUR. Rozpočet na nedaňové príjmy dosiahol 107,2%.

„Rozhodujúcimi príjmovými prvkami fondu boli dôchodky z majetku – príjmy z prenájmu pôdy a kapitálové príjmy z predaja pôdy. Najdôležitejším partnerom fondu z hľadiska kapitálových výnosov bola Národná diaľnica Spoločnosť, “uviedol pozemkový fond.

Skutočné výdavky fondu v roku 2019, s výnimkou transakcií s finančnými výdavkami, dosiahli 19,01 mil. EUR, čo predstavuje 87,1%.

Parlament zároveň požiada Dvor audítorov (NKÚ) Slovenskej republiky, aby vykonal audit riadenia a predaja aktív SPF od roku 2014. Vyplýva to z doplnkového návrhu skupina poslancov, ktorú schválilo aj plenárne zasadnutie.

<< Po diskusii o výročnej správe SPF za rok 2019 vo Výbore pre poľnohospodárstvo a životné prostredie vzniklo niekoľko otázok a nejasností v oblasti správy majetku Štát a majetok zverený správe SPF. Zvyšok inšpekcie NKÚ sa uskutočnil v roku 2011, “uviedli poslanci EP.

Slovenský pozemkový fond bol zriadený zákonom o územnom plánovaní, dohodách o vlastníctve pôdy, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. SPF je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri. Fond pôsobí vo verejnom záujme.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close