Hlavné správy

Slovensko dodá do roku 2020 menej odpadu na pevninu – EURACTIV.com

Prvýkrát v histórii Slovenska sa do roku 2020 na skládky uložila menej ako polovica alebo 48% komunálneho odpadu, zatiaľ čo podľa štatistického úradu v krajine sa recyklovalo 44%.

Na porovnanie, v roku 2016 bolo 69% všetkého komunálneho odpadu odoslaného na skládku a do roku 2019 krajina recyklovala 39% svojho odpadu.

Štatistický úrad však súhlasí s tým, že to nestačí na to, aby Slovensko dosiahlo cieľ 50% recyklácie stanovený Európskou komisiou v roku 2020.

V tom roku domácnosti vyprodukovali takmer 2,4 milióna ton komunálneho odpadu, čo je asi 446 kilogramov na osobu.

Čísla tiež ukázali nerovnosti medzi regiónmi. Najrozvinutejší západný región krajiny má najvyššiu produkciu odpadu, zatiaľ čo v stredných a východných regiónoch Prinov, Kosciuszko a Panske Pystrica množstvo odpadu na osobu nepresahuje 400 kg.

Situácia je iná podľa toho, kde odpad skončil. Zatiaľ čo v Bratislavskom kraji je len štvrtina odpadu, v regióne Kozhi je to len tretina. V ostatných regiónoch bola viac ako polovica odpadu vyhodená do pôdy.

Podľa štatistického úradu nerovnováhu spôsobujú spaľovne odpadu v Bratislave a Kozulíne. Celkovo sa na Slovensku spaľuje iba 8% odpadu, zatiaľ čo Bratislava spaľuje 30% komunálneho odpadu a 27% Kozisu.

Pri recyklácii bola oblasť Thirunawa vysoko efektívna, pretože recyklovala 47,2% jej celkového komunálneho odpadu. Na porovnanie, oblasť Kosi recyklovala 39,4% všetkého komunálneho odpadu – oveľa menej v porovnaní s ostatnými oblasťami. (Michael Hoodek | EURACTIV.sk)

READ  USA nebudú očkovať Ježiška prednostne

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close