Svet

Konzultant projektového manažmentu (hodnotenie) – Retainer – Mjanmarsko

Funkčné zodpovednosti

 • Riešenie konkrétnych otázok týkajúcich sa najmä procesu, ako a akými spôsobmi projekt funguje, aké systémy boli zavedené, aká bola kvalita realizovaných aktivít a výstupných produktov, zapojenie rôznych zainteresovaných strán a vhodnosť prijatých metód.
 • Návrh, príprava a realizácia hodnotení projektov s podporou IP
 • Hodnotenie projektov podľa geografických regiónov a/alebo technických tém a sektorov
 • Hodnotenie dopadov, výsledkov a užitočnosti projektu a jeho výstupov
 • Posúdiť schopnosti IP v oblasti výskumu, štúdií, správy informácií, monitorovania a hodnotenia; ich potreby na zlepšenie a potenciálne reakcie NRM na tieto potreby
 • Porovnávací prehľad a kritika hodnotiacich teórií, metód, technológií a ľudských zdrojov v NRM a príbuzných organizáciách.
 • Filtrujte lekcie a osvedčené postupy, ako aj identifikujte prekážky efektívnej implementácie so zameraním na projektový prístup, zapojenie zainteresovaných strán a komunikáciu s príjemcom a poskytnite zmysluplné a realizovateľné odporúčania na zlepšenie a prispôsobenie podobných projektov v budúcnosti.

Dodávky

Požiadavky na podávanie správ a výstupy budú špecifikované v pracovných poznámkach pre každú úlohu, vrátane konkrétneho pracovného plánu a harmonogramu. Jeho súčasťou bude minimálne hodnotiaca správa obsahujúca zistenia hodnotenia.

Monitorovanie a kontrola pokroku

Zamestnávateľ bude pracovať v úzkej koordinácii so sekretariátom NRM pod priamym dohľadom programového manažéra. Podá správu včas na základe dohodnutého pracovného plánu.

Ak je to možné, od konzultanta sa môže vyžadovať, aby kvôli niektorým úlohám vycestoval do Mjanmarska. Vnútroštátnu cestovnú logistiku bude zabezpečovať Sekretariát NRM. Väčšina práce však bude domáca.

Vzdelanie/skúsenosti/jazykové požiadavky

Vzdelávanie

 • Vyžaduje sa magisterský titul v akejkoľvek akademickej oblasti súvisiacej s rozvojovou politikou, sociálnym rozvojom, spoločenskými vedami, antropológiou, politológiou, mierovými štúdiami, rozvojovými štúdiami a/alebo TOR.
 • Dva roky praxe popri bakalárskom stupni sa považujú za rovnocenné.

Pracovné skúsenosti

 • Vyžaduje sa minimálne 7-ročná odborná prax v oblasti humanitárnej pomoci, rozvoja, riadenia konfliktov a/alebo budovania mieru.
 • Žiaduce sú skúsenosti s navrhovaním a realizáciou kvalitatívneho/kvantitatívneho výskumu, štúdií a hodnotení v oblasti humanitárnej pomoci, rozvoja, riadenia konfliktov a budovania mieru.
 • Rozsiahle znalosti z humanitárneho, rozvojového, konfliktného alebo mierového sektora sú veľmi žiaduce.
 • Rozsiahle pracovné skúsenosti a vybudované vzťahy s organizáciami občianskej spoločnosti v Mjanmarsku sú významným prínosom.
 • Významná odborná prax v juhovýchodnej Ázii, odborná prax v Mjanmarsku alebo inom krehkom prostredí je výhodou.
 • Preukázaná schopnosť nadviazať dobré pracovné vzťahy s kolegami a zainteresovanými stranami z rôznych kultúrnych prostredí je žiaduca.
 • Vyžadujú sa vynikajúce zručnosti pri písaní správ.
 • Dobré pochopenie problematiky humanitárnej pomoci, rozvoja, riadenia konfliktov a budovania mieru v juhovýchodnej Ázii a/alebo Mjanmarsku je výhodou.
READ  Milióny nezamestnaných v Spojených štátoch prestanú dostávať finančnú pomoc Národné noviny

Jazyk

 • Musí plynule ovládať angličtinu písanou aj hovorenou rečou.
 • Porozumenie a komunikácia v mjanmarskom jazyku je výhodou

Ako použiť

https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=26538#6

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close