Ekonomika

Výzvy a príležitosti sa menia s rastúcimi nákladmi na pôžičky

Náklady na pôžičky vzrástli v 11 krajinách strednej a východnej Európy. Výnosy dlhopisov vydaných krajinami CEE-11 mimo eurozóny sa od konca roka 2021 zdvojnásobili (postava 1) miestne centrálne banky predtým, ako ECB a Federálny rezervný systém začali zvyšovať sadzby, aby zabránili devalvácii meny, ktorá by zhoršila inflačné tlaky.

Maďarsko (znížené podľa Scope Ratings BBB/Stable Outlook PPP+/Negative 24. februára) z dôvodu prerušenia prístupu k fondom EÚ.

Výzvy riadenia verejného dlhu

Riadenie verejného dlhu v nepriaznivých ekonomických podmienkach v kontexte ruskej vojny na Ukrajine predstavuje výzvu pre vlády krajín strednej a východnej Európy. Vydávanie väčšieho množstva dlhu v miestnej mene zvyšuje domáce výnosy a riskuje vytlačenie súkromného sektora v krátkodobom horizonte. Veľké spoliehanie sa na zahraničný dlh však vystavuje verejné financie menovým rizikám v dôsledku zhoršenia vonkajšej bilancie vzhľadom na vysoké a nestále ceny energií a komodít.

Obrázok 1: Vládne kritériá10 rokov, výnos, %

Zdroj: Macrobond, národné centrálne banky a úrady pre riadenie úverov, odhady SCOPE.

Úrokové platby budú rásť napriek relatívne dlhým splatnostiam portfólií štátnych dlhopisov CEE-11. Slovinsko ponúka najdlhšiu váženú priemernú splatnosť úveru v regióne 10 rokov, zatiaľ čo Poľsko má najnižšiu 4,9 roka.

Profily verejného dlhu väčšiny krajín CEE-11 sú menej vystavené riziku v cudzej mene z dôvodu lepšie rozvinutých domácich kapitálových trhov a predĺženej fázy nízkych výnosov vo vyspelých ekonomikách, čo povzbudilo zahraničných investorov, aby kupovali predtým vysoko výnosné lokality. Devízový úver znižuje miestne výnosy. Štvrtina dlhu v Maďarsku a Poľsku bola do konca roka 2022 denominovaná v cudzej mene, pričom v roku 2011 bola polovica a tretina dlhu.

Obmedzená fiškálna konsolidácia bude bližšie k CEE-11

Náklady na pôžičky v miestnej a cudzej mene sa v roku 2023 zvýšia, keďže centrálne banky prijmú prísnejšiu menovú politiku na boj proti vysokej inflácii. A ECB bude držať úrokové sadzby na úveroch prísne eurSuveréni krajín strednej a východnej Európy, ako je Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko a pobaltské štáty, sú pod tlakom, aj keď sadzby zostávajú nižšie ako finančné sadzby krajín strednej a východnej Európy, ktoré nepatria do eurozóny a využívajú výhody štatútu globálnej rezervnej meny eura.

READ  Argentína porazila Fidži a postúpila do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov

Napriek náročným fiškálnym podmienkam pristúpia vlády krajín CEE-11 v roku 2023 k obmedzeným fiškálnym úpravám. Rozpočtová podpora pre podniky a domácnosti bude pokračovať a stupňuje sa tlak na zvýšenie výdavkov a investícií do obrannej a energetickej infraštruktúry. Vážené priemerné rozpočtové deficity krajín CEE-11 sa v roku 2023 očakávajú na úrovni 4,3 % HDP, čo je len malá zmena oproti minuloročným 4,4 %.

Na vyrovnanie sa s vysokými cenami energií vyčlenili vlády prostriedky v rozsahu od viac ako 9 % HDP na Slovensku po 2 % – 4 % HDP v Českej republike, Rumunsku, Poľsku a Maďarsku. Poľsko plánuje zvýšiť výdavky na obranu z 2,4 % HDP v roku 2022 na 4 % v roku 2023.

Štátne ratingy väčšiny krajín strednej a východnej Európy-11 sú mierne z nesplatených vládnych dlhov (Obrázok 2), poskytujúce finančný priestor na potrebné investície. Vo väčšine prípadov sa však očakáva, že pomer dlhu verejnej správy zostane v roku 2023 stabilný alebo bude naďalej rásť.

Obrázok 2: Dlh verejnej správy% HDP

Zdroj: IMF World Economic Outlook, projekcie Scope Ratings.

Zdroj: IMF World Economic Outlook, projekcie Scope Ratings.

Obnovenie fiškálnej konsolidácie bude v strednodobom horizonte rozhodujúce, aby sa obmedzil ďalší nárast miery verejného dlhu a fiškálnych nákladov. Týka sa to najmä krajín s inými stresovými faktormi alebo zdrojmi neistoty, ako sú blížiace sa voľby v rokoch 2023 – 2024 (Slovensko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko) alebo neistota v zabezpečení stabilného toku fondov EÚ.

Efektívne využívanie fondov EÚ prostredníctvom národných programov obnovy a odolnosti (Obrázok 3) je dôležitý, pretože zahŕňa mimotrhové financovanie za výhodných podmienok, čo môže pomôcť financovať širší fiškálny deficit s menším využívaním dlhu v cudzej mene.

Obrázok 3: Pokrok v implementácii Národného plánu obnovy a odolnosti SVE-11

Zdroj: European Parliamentary Research Service, SCOPE Estimates.  Údaje k 13. marcu 2023.

Zdroj: European Parliamentary Research Service, SCOPE Estimates. Údaje k 13. marcu 2023.

Podmienenosť právnych ustanovení EÚ má dôležité dôsledky pre fiškálne perspektívy vlády, pretože EÚ dostáva do silnej pozície pri ovplyvňovaní svojich členských štátov. Nevyriešené spory okolo právneho štátu zahmlievajú ekonomické a finančné vyhliadky Maďarska a Poľska a slúžia ako varovanie pre ostatné krajiny strednej a východnej Európy s relatívne vysokými inštitucionálnymi rizikami, ako sú Rumunsko a Bulharsko.

READ  Reakcia Ruska na USA a NATO ponecháva ukrajinskú krízu na pokraji vojny

Pre všetky dnešné ekonomické udalosti si pozrite naše Ekonomický kalendár.

Levon Kameryan je zástupcom riaditeľa pre hodnotenia suverénneho a verejného sektora Scope Assessments GmbH. Jacob Suwalski, riaditeľ Scope Ratings, prispel k tomuto komentáru.

Toto je Článok Pôvodne publikované na FX Empire

Viac od FXEMPIRE:

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close