Ekonomika

Národná bezpečnosť Pakistanu si vyžaduje ekonomickú diplomaciu

Pojem „ekonomická diplomacia“ opisuje použitie diplomatických nástrojov a prostriedkov na presadzovanie a presadzovanie ekonomických cieľov národa. Túto myšlienku prijalo mnoho krajín, aby zvýšili svoju prosperitu a ekonomický rast. Napríklad čínska iniciatíva Belt and Road Initiative, ktorej cieľom je podporovať obchod a investície medzi zúčastnenými krajinami, urobila veľké pokroky v ekonomickej diplomacii. Vďaka tomu Čína dokázala zvýšiť svoj ekonomický vplyv a získať prístup k dôležitým zdrojom. Rovnako aj Spojené štáty americké presadzujú svoje ekonomické záujmy prostredníctvom dohôd o voľnom obchode a iných programov. Tieto iniciatívy podporili americký export a podporili rast pracovných miest. Využitie ekonomickej diplomacie celkovo prospelo ekonomikám týchto krajín tým, že poskytuje nové príležitosti pre rast a rozvoj.

Pakistan je krajina s jedinečnými problémami národnej bezpečnosti. Ako krajina s jadrovými zbraňami, ktorá sa nachádza v regióne sužovanom politickými nepokojmi, musí Pakistan vyrovnať rôzne vnútorné a vonkajšie bezpečnostné výzvy. Aj keď Pakistan vždy pri ochrane svojich záujmov závisel od vojenskej sily, rastie názor, že stredobodom záujmu musí byť ekonomická diplomacia. Národná bezpečnostná stratégia.

Naše myslenie o národnej bezpečnosti je založené na starodávnych, Debata o zbraniach a masle, si kladie za cieľ nájsť spôsoby, ako zvýšiť ekonomické zdroje, aby Pakistan mohol súčasne zlepšiť svoju tradičnú aj netradičnú bezpečnosť. Najzodpovednejším postupom je uprednostňovať ekonomickú bezpečnosť a zároveň múdro prideľovať výhody silnej ekonomiky na posilnenie našej bezpečnosti a sociálneho zabezpečenia.

Pakistan má veľa príležitostí na zlepšenie svojej bezpečnosti prostredníctvom ekonomickej diplomacie. Po prvé, ekonomická diplomacia môže pomôcť Pakistanu znížiť jeho závislosť od zahraničnej pomoci a diverzifikovať zdroje hospodárskeho rastu. Pakistanu sa tradične nedarí dosiahnuť udržateľný hospodársky rast ako rozvojová krajina, ktorá je vystavená pravidelnej nestabilite a potrebe vonkajšej pomoci. Pomocou ekonomickej diplomacie môže Pakistan prilákať medzinárodné investície a zabezpečiť výhodné obchodné dohody, ktoré podporujú hospodársky rast a znižujú zraniteľnosť krajiny voči vonkajším otrasom.

READ  Znižovanie ekonomických rozdielov medzi regiónmi Slovenska je nevyhnutné pre ekonomický rast

Ekonomická diplomacia Pre Pakistan to môže byť dôležitejšie ako pre iné krajiny kvôli špecifickým bezpečnostným problémom krajiny. Pakistan môže využiť svoju ekonomickú silu na zvýšenie svojej bezpečnosti a stability v rýchlo sa meniacom svete, diverzifikovať svoje zdroje rastu, riešiť naliehavé bezpečnostné problémy a vyrovnávať regionálnych protivníkov.

DR. Mueed Yousaf (bývalý poradca pre národnú bezpečnosť) povedal: „Naše myslenie v oblasti národnej bezpečnosti sa snaží identifikovať spôsoby, ako rozšíriť ekonomické zdroje. Obozretnejším prístupom je uvážlivo odkloniť dividendy silnej ekonomiky na ďalšie posilnenie našej ľudskej bezpečnosti, obrany a diplomacie, pričom jadrom je ekonomická bezpečnosť.

V konečnom dôsledku môže Pakistan využitím ekonomickej diplomacie na prilákanie zahraničných investícií a budovaním ekonomických väzieb s inými krajinami v regióne zvýšiť svoj vlastný vplyv a vyvážiť rastúci vplyv regionálnych mocností, akými sú India a Čína. Susedné krajiny vrátane Afganistanu a Bangladéša.

A Pakistan má schopnosť zmeniť kurz k udržateľnejšej a prosperujúcejšej budúcnosti. Rovnako ako čínska ekonomická diplomacia bola základným kameňom jej globálneho vzostupu. Pakistan má tiež potenciál využiť silu hospodárskej spolupráce na posilnenie svojho systému národnej bezpečnosti a postaviť sa ako silný účastník na medzinárodnej scéne.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close